Học sinh trường TH Võ Thị Sáu tham gia thi liên hoan cồng chiêng năm 2016-2017

Thực hiện Công văn số 85/PGD&ĐT-CMTH ngày 28/02/2017 về việc tổ chức liên hoan cồng chiêng múa xoang thi trang phục ngành GD&ĐT TP KonTum lần thứ IV năm 2017 Sáng ngày 01/4/2017 trường tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức cho học sinh tham gia thị liên hoan cồng chiêng múa xoang ngành GD&ĐT cấp TP lần thứ I...
Tài liệu đính kèm: Tải về
Nội dung đang được cập nhật
Bài viết liên quan