Kỷ niệm ngày hội đọc sách 21/4/2017

Ngày 21/4/2017 Trường Th Võ Thị Sáu chỉ đạo Đoàn thanh niên phối kết hợp với Đội, Thư viện tổ chức ngày Hội đọc sách kỷ niệm ngày sách Việt Nam lần 4 năm 2017.
Tài liệu đính kèm: Tải về
Nội dung đang được cập nhật
Bài viết liên quan