04/05/20  Tin của trường  28
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đón học sinh đị học lại 04/5/2020 sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch bệnh covid-19
 04/05/20  Tin của trường  31
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu_thời gian biểu áp dụng tuần 20 từ ngày 04/5/2020
 04/05/20  Hoạt động chuyên môn  27
TH_Võ Thị Sáu_Thời khóa biểu áp dụng từ tháng 5/2020
 02/05/20  Tin của trường  34
Công tác tổng dọn vệ sinh chuẩn bị đón học sinh đi học lại ngày 04/5/2020 sau thời gian tạm nghỉ dịch covid-19
 04/05/20  Tin của trường  30
TH_Võ Thị Sáu_Thông báo thời gian đi học lại của học sinh, Danh sách CVGVNV đo thân nhiệt của học sinh tuần 20 áp dụng từ ngày 04/52020
 22/04/20  Hoạt động chuyên môn  39
Đề cương ôn tập cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 đợt 9