Công khai tài chính trường Tiểu học Võ Thị Sáu năm 2019
 31/10/17  Công tác nhà trường  411
Công khai tài chính năm 2017
 10/04/17  Công tác nhà trường  374
Bảng công khai tài chính năm 2016 của trường tiểu học Võ Thị Sáu