10/04/17  Công tác nhà trường  585
Ngày 07 tháng 3 năm 2017 trường tiểu học Võ Thị Sáu đón tiếp đoàn kiểm tra công tác Đội của thành phố về kiểm tra và công nhận liên đội mạnh cấp thành phố năm học 2016-2017