04/05/20  Tin của trường  31
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu_thời gian biểu áp dụng tuần 20 từ ngày 04/5/2020
 04/05/20  Hoạt động chuyên môn  27
TH_Võ Thị Sáu_Thời khóa biểu áp dụng từ tháng 5/2020
 22/04/20  Hoạt động chuyên môn  38
Đề cương ôn tập cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 đợt 9
 30/03/20  Hoạt động chuyên môn  40
Đề cương ôn tập cho HS toàn trường khối 1 đến khối 5 đợt 8
 23/03/20  Hoạt động chuyên môn  52
TH_Võ Thị Sáu_Đề cương ôn tập cho HS từ khối 1 đến khối 5 lần 7
 16/03/20  Hoạt động chuyên môn  50
Đề cương ôn tập cho học sinh toàn trường từ khối 1 đến khối 5 đợt 6TH_VoThiSau_DEONTAP(DOT6).rar