Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2020.

Sáng ngày 18/8/2020 đến ngày 21/8/2020 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2020.( Bồi dưỡng chương trình SGK lớp 1 năm học 2020-2021)

Tài liệu đính kèm: Tải về
Bài viết liên quan