Khai báo y tế tự nguyện

Thực hiện chỉ đạo của ngành, trong đó có nội dung người dân phải đi khai báo y tế. Trường TH Võ Thị Sáu thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế: 30/30 CBGVNV.

Tài liệu đính kèm: Tải về
Bài viết liên quan