Chuyên đề sinh hoạt cụm chuyên môn sô số 04 tại trường tiểu học Võ Thị Sáu

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-VCCM, ngày 2/9/2016 Kế hoạch cụm chuyên môn số 04 năm học 2016-2017 Ngày 28/10/2016 Trường tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức chuyên đề cụm chuyên môn số 4 gồm 2 chuyên đề: chuyên đề Tiếng Việt: dạy học phân hóa đối tượng học sinh và chuyên đề Tiếng Anh: Rèn kỹ năng nó...
Tài liệu đính kèm: Tải về
Nội dung đang được cập nhật
Bài viết liên quan