Hội Nghị Công chức - viên chức năm học 2017-2018

Căn cứ Công văn số 415/PGD&ĐT-VP ngày 12/9/2017 của Phòng GD&ĐT TP về việc Thông báo thời gian tổ chức Hội nghị CC-VC năm học 2017-2018. Sáng ngày 22/9/2016 trường tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức Hội nghị CC-VC năm học 2017-2018.
Tài liệu đính kèm: Tải về
Nội dung đang được cập nhật
Bài viết liên quan