Hội nghị Công chức - Viên chức năm học 2016-2017 của trường tiểu học Võ Thị Sáu

Căn cứ Công văn số 445/HD-PGD& CĐGD ngày 23/9/2016 của Phòng GD&ĐT và Công đoàn ngành v/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị Công chức viên chức các trường năm học 2016-2017 và những năm tiếp theo. Sáng ngày 30/9/2016 trường tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức Hội nghị CC-VC năm học 2016-2017.
Tài liệu đính kèm: Tải về
Nội dung đang được cập nhật
Bài viết liên quan